Wednesday, April 29, 2015

ನೆನಪಿನ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ..

ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳ
ಪಂಜರದಿಂದ ಹಾರಿ ಸೇರಿದೆವು ಕಡಲ..
ನಿನ್ನ ತೋಳಲಿ ಮಲಗಿ ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದ ಸವಿನಿದ್ರೆ
ದಿಗಂತದಾಚೆಗೂ ಬರುವೆ ನೀ ಕರೆದರೆ..
ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ನೆನಪೇ ಕಾಡುತಿದೆ
ಕಂಗಳು ನೀ ಬರುವ ದಾರಿ ಕಾಯುತಿದೆ..
ನೀನಿರದ ಖುಷಿಗಳು ಮನತಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ..
ಬದುಕಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀನೇ ನಲ್ಲ!
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ನಾವೆಯಲ್ಲೆ ಸಾಗುತಿರುವೆ..
ಬೇಗ ಬಾ..,ನಮ್ಮಿಬರ ಪ್ರೀತಿಗೇನು ಬರವೆ?

No comments:

Post a Comment